วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาสู่การเรียนการสอน PBL (21st CSK)

บูรณาสู่การเรียนการสอน
เรียนผ่านโครงงานแบบบูรณาการ PBL หรือ Problem-based learning 
การทำปุ๋ยหมัก 

การทำน้ำหมักชีวภาพ 

การปลูกพืชไร้ดิน 

การเลี้ยงปลาดุก 

โดย โรงเรียนบ้านท่าเสา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น