วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ Teaching for Understanding : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)

                                            ครูพานักเรียนฝึกคิดและทบทวน
                      ประกอบการสอนตามแนวทฤษฎี Teaching for Understanding

ความหมายของการบวก การลบ การคูณและการหารโดยใช้สื่อ
เรียนรู้ผ่านสื่อจริง ปฏิบัติจริง
Show and Share
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น

                                                        โดย หนองแวงหงายกะลา(เจอ)ปาฏิหาริย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น