วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน PBL (21st CSK)

                                          เรียนรู้ร่วมกับสถานที่รอบๆ บริเวณโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้
                                                                  หมู่ป่า

                                                                 โรงสี

                                                                รถไถนา

                                                           บ่อเลี้ยงปลา

โดย โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น