วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จิตศึกษา(โยคะ) : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเเวงน้อย (21st CSK)

จิตศึกษา..

- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก


- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน


โดย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเเวงน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น