วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จิตศึกษา(บล๊อกไม้) : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อบท.)

     จิตศึกษา..
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน


     สนุกกับพี่บล๊อกไม้ วันนี้คุณครูแมวให้เด็ก ๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันต่อตึกให้สูงที่สุดภายในเวลาที่กำหนดกลุ่มไหนเสร็จก่อนก็ถือว่ากลุ่มนั้นเป็นฝ่่ายที่จะได้เข้านั่งเก้าอี้ก่อน โดยกำหนดโจทย์ครั้งแรกให้ต่อตึกตามจินตนาการ ครั้งที่สองให้ต่อตึกให้ได้สูงที่สุดทีละสองชิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น