วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน : โรงเรียนบ้านปะทาย (21st CSK)

                                            ก่อนเปิดเรียน  ประจำปีการศึกษา 2555
                                         เยี่ยมผู้ปกครอง ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์

โดย โรงเรียนบ้านปะทาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น