วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมLPMP : ออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL (21st CSK)

     คณะคุณครูจาก โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์  ได้เข้ามาร่วมอบรมหลักสูตการเรียนการสอนผ่านโครงงานแบบบูรณาการ PBL หรือ Problem-based learning หรือ Project Based Learning


โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  จ.บุรีรัรมย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น