วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PLC คณะครู : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (21st CSK)


ชุมชนเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ : PLC (Professional Learning Community) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น