วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PLC คณะครู : โรงเรียนบ้านเทพประทับ (21st CSK)


          ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ : PLC (Professional Learning Community)


โดย โรงเรียนบ้านเทพประทับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น