วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PLC คณะครู : โรงเรียนบ้านท่าเสา (21st CSK)

ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ของครูเพื่อศิษย์ : PLC (Professional Learning Community)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น