วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พอเพียง..ซุปเปอร์มาเก็ต (21st CSK)

จำลองสถานการณ์ 

การทำธุรกิจรายย่อยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขนวนโดย โรงเรียนบ้านนาขนวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น