วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ออกนิเทศก์ : วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC)โรงเรียนบ้านเทพประทับ โรงเรียนบ้านขุมคำ (21st CSK)

วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนบ้านเทพประทับ โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป.หนองคาย เขต 1 

บทเรียนแห่งเรียนเรียนรู้สิ่งที่ทำ 
 ผลของความงอกงาม 
 สิ่งที่ต่อเติ่มเพื่อเรียนรู้และพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น