วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สาธิตการสอนการเรียนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมประเภทนิทาน (ภูเขากับต้นไม้ : พรรณทิพย์พา ทองมี) : โรงเรียนบ้านประทาย (21st CSK)

    ครูภร (ศุพาภร) : ครูโรงเรียนนอกกะลาสาธิตการสอนการเรียนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมประเภทนิทาน (ภูเขากับต้นไม้ : พรรณทิพย์พา ทองมี)
              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านประทาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น