วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงสนทนาแบบ PLC การแก้ปัญหาเด็กในชั้นเรียน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)

แลกเปลี่ยนปัญหาในชั้นเรียนกันวันนี้
    เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งที่อาจเลียนแบบจากสภาพภายในครอบครัวของเด็กเอง ซึ่งครูหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตและจะช่วยกันแก้ปัญหาของเด็ก
โดยAranya Nongwang

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น