วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สำรวจสิ่งที่มีชีวิตในบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อบท.)

คุณครูพาพวกเด็กๆ นักเรียนไปสำรวจสิ่งที่มีชีวิตในบริเวณโรงเรียนของเรา 
 แล้ววาดภาพ จดบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น..

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น