วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา เรียนรู้และสัมผัสนิเวศแนวลึกบ่มเพาะปัญญาภายใน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จิตศึกษาเช้านี้กับอากาศที่สดใส เด็กๆ ได้นอนฟังเสียงสายลม เสียงนกร้อง ผสมผสานกันอย่างลึกซึ้งและมีความหมายเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง เรียนรู้ที่จะเคารพสิทะฺของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงสภาพและวิถีของธรรมชาติ


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น