วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

PBL ชั้น ป.2 Q1/2556 ภูมิศาสตร์ อาณาเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลเี่กี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ และอาณาเขตพื้นที่ ใน จ.ขอนแก่น เพื่อให้เข้าใจและมองเห็นภาพอาณาเขตมากขึ้น เด็กๆ นำข้อมูลที่ได้มาสร้างเ็ป็นแผนที่ จ.ขอนแก่น
1 ความคิดเห็น:

  1. คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีครับมีชิ้นงานให้เห็นเด็กมีความสุข

    ตอบลบ