วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม PBL. : โรงเรียนราษฎร์บำรุง

บรรยากาศการเรียนการสอนแบบ PBL. เรียนรู้อย่างมีความสุข


โรงเรียนราษฎร์บำรุง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น