วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา นาฬิกาของหนู : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

วาดรูปหน้าปัดนาฬิกาตามจินตนาการ แต่นาฬิกาต้องมีเลข 1-12 และมีเข็มสั้นเ็ข็มยาว  ก่อนการวาดภาพอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกาคร่าว ๆ


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น