วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษาพับดอกไม้จากกระดาษ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา "พับดอกไม้จากกระดาษ" ช่วยฝึกสมาธิ จดจ่อกับการพับกระดาษอย่างประณีต 
ชื่มชมผลงานตัวเองอย่างภาคภูมิใจ


 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น