วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา" พี่ฝาน้ำอัดลมแปลงร่าง " : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

"พี่ฝาน้ำอัดลมแปลงร่าง" แปลงร่างพี่ฝาน้ำอัดลมเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กๆ อยากให้เป็น แล้วตอบแม่ครูว่าแปลงร่างเป็นอะไร เพราะอะไรจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น.. ฝึกทักษะการคิด จินตนาการ การตอบคำถาม สมาธิและการจดจ่ิอไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น