วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ตลาดนัดวิชาชีพ หยดน้ำนอกกะลา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนอกกะลา กิจกรรมในงานมีทั้งผลงานนักเรียน การสาธิตงานอาชีพ การแสดงของช่วงชั้นต่างๆและที่สำคัญการเปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพการค้าขายเล็กๆให้กับผู้เรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น