วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา ช่วยกันทำข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (เครือข่ายการเดินทางนอกกะลา)

ครูโอ๋ ครูนัน และพี่ๆ ปอสี่ ได้พูดคุยถึงกฏกติกาและสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันภายในห้อง
อย่างเอื้ออาธร เห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยเด็กๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งให้เหตุผลอธิบายประกอบอย่างอิสระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น