วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปาฏิหาริย์การศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ปาฏิหาริย์การศึกษา (ณ โรงเรียนบ้านหนองดุม) 
       โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของกระบวนการการนำการศึกษาหรือแท้ที่จริงก็คือ กระบวนการเรียนรู้เข้าไปสู่ผู้คนอย่างเป็นรูปแบบ
       รูปแบบโรงเรียน ก็เป็นกรอบชนิดหนึึ่งที่อาจจะครอบงำเราไว้อีกชั้นก็ได้ หากมองไม่เห็นสิ่งสำคัญในหน้าที่่
ที่โรงเรียนควรเป็น

   โรงเรียนบ้านหนองดุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น