วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สมาธิเป็นบ่เกิดแห่งปัญญา | โรงเรียนบ้านปะทายสมาธิเป็นบ่เกิดแห่งปัญญา น้องอนุบาลปะทาย เช้าวันศุกร์เดินอย่างมีสติ สงบ ตั้งมั่น ระมัดระวัง ด้วยความรัก และเอาใจใส่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น